Arranxos chulos

Tanto enfocados como característica principal ou como acompañamento na decoración, os arranxos das cadeiras son unha tendencia que vai en aumento e a orde do día en calquera evento de éxito. Recopilamos algunhas das ideas que nos gustan, esperamos que vos sirvan de inspiración!
Escapando do uso máis común de recubrir as cadeiras, existen moitas alternativas. Poden ser pequenos ramos de flores, madeira pintada manualmente, teas como esparto ou lazos. Esto permite que se poidan adaptar a calquera estilo de voda, tema ou presuposto!

sinais_seat

sinais_se

letras_seat

SINAIS: Anacos de madeira con caligrafía. Coxíns personalizados ou mensaxes románticas. Outra idea orixinal é colocar as iniciais dos mozos feitas con elementos florais.

arranxos flores arranxosflores

arranxos_flores

ARRANXOS FLORAIS : Podemos conseguir un resultado divertido e desenfadado combinando diferentes tipos de flores ou ramas, xogando coas cores. O uso de coroas con outros elementos tamén ofrece bos resultados. Estas flores poden ir en combinación coa do ramo para conseguir un toque máis elegante.

lazos_seat

teas_

TEAS E LAZOS: Simplemente con lazos e teas de diferentes cores, podemos conseguir cambiar por completo a apariencia das cadeiras. É unha idea sinxela e barata!

frascos_

flores_frascos_seat
FLORES EN FRASCOS: Sí sí, incluso se son de conservas… Esta idea é tan simple como colgar os frascos con un cordón ou tea e colocar ramilletes flores. Espero que vos gusten todas e vos sirvan de inspiración!

 

CASTELLANO_Tanto enfocados como característica principal o como acompañamiento en la decoración, los arreglos en las sillas son una tendencia en auge y al orden día en cualquier evento de éxito. Recopilamos algunas de las ideas que nos gustan , esperamos que os sirvan de inspiración! Escapando del uso más común de recubrir las sillas, existen muchas alternativas. Pueden ser pequeños ramos de flores, madera pintada manualmente, telas como esparto o lazos. Esto permite que se puedan adaptar a cualquiera estilo de boda, tema o presupuesto!
SEÑALES: Piezas de madera con caligrafía. Cojines personalizados o mensajes románticos. Otra idea original es colocar las iniciales de los mozos hechas con elementos florales.
ARREGLOS FLORALES : Podemos conseguir un resultado divertido y desenfadado combinando diferentes tipos de flores o ramas, jugando con colores. El uso de coronas con otros elementos también ofrece buenos resultados. Estas flores pueden ir en combinación con el ramo para conseguir un toque más elegante.
TELAS Y LAZOS: Simplemente con lazos y telas de diferentes colores, podemos conseguir cambiar por completo la apariencia de las sillas. ¡Idea fácil y barata!
FLORES EN FRASCOS: Sí sí, incluso si son de conservas… Esta idea es tan simple como colgar los frascos con un cordón o tela y colocar ramilletes flores. Espero que os gusten todas y os sirvan de inspiración!

A top ten wedding

É unha voda na que todo xire en torno aos mozos e na que se coida cada detalle. Queremos mozos que escapen á habitual idea de voda… non nos gusta! se tes ideas diferentes, este post é para ti! Mozos que se atrevan, que marquen o seu propio estilo, seguros de sí mesmos. Que vos gusta a cor amarela ou a gris? Pois que esas cores sexan as protagonistas sen medo! Así podedes escoller outro tipo de indumentaria para o día, e facer que os convidados tamén vaian vestidos de xeito menos tradicionail. Mozas vestindo camisas, mozos calzando zapatillas deportivas… Que ambos leven aos seus amigos como “damas de honra”. Para ela maquillaxe, peinado, zapatos e ramo rompedores. Son tendencia os tocados de flores a xogo cos ramos (hai un sinfín de posibilidades escapando das típicas rosas)

bride_different groom_serendipity

bride_flowers_serendipity bouquet_serendipity


Unha voda para Serendipity require dun esceario especial, pero especial de verdade; o campo no que xogastes de pequenos, un rio, unha praia, un lago… Estes sitios fan que para vós e os convidados a sensación que quede tralo día sexa inesquecible.

places_serendipity

Un dos puntos máis importantes para que unha voda sexa top top! é a decoración, ésta debe estar coidada ata o mínimo detalle e gardar sempre a concordancia coa liña cromática e estilo que se decidise… Así se a voda é vintage súper romántica, a decoración, o deseño dos espazos e material gráfico deben ir da man.

deco_serendipity_weddingplanner

A moitas parellas lles gusta cada vez máis coidalos pequenos detalles, é por eso que tanto os convites do evento como os regalos finais, se coidan con especial mimo. Os convites e o resto de elementos gráficos son personalizados e contan a propia historia dos mozos; os regalos non son algo standart que se compra a centos, se non feitos con cariño e impregnados do carácter dos mozos, poden ser galletas que garden ese sabor a día especial, velas con esa mensaxe que queredes que os asistentes recorden, marmelada feita por vós… ESTA VODA MOLA!

design_serendipitydesign_serendipity

CASTELLANO_ Es una boda en la que todo gire en torno a los novios y en la que se cuida cada detalle. ¡Queremos novios que escapen a una boda al uso! … si tienes ideas diferentes, este post es para ti! Novios que se atrevan, que marquen su propio estilo, seguros de sí mismos. ¿Que si os gusta el amarillo o el gris? ¡Haced sin miedo a esos colores los protagonistas! Así podréis escoger para vuestro día un tipo de indumentaria diferente y hacer que los invitados también vayan vestidos de modo menos tradicional. Novias vistiendo camisas, novios calzando zapatillas deportivas… Que ambos lleven a sus amigos como “damas de honor”. Para ella maquillaje, peinado, zapatos y ramo rompedores. Son tendencia los tocados de flores a juego con los ramos (hay un sinfín de posibilidades escapando de las típicas rosas).
Una boda para Serendipity requiere de un escenario especial, pero especial de verdad! el campo en el que jugasteis de pequeños, un río, una playa, un lago… Estos sitios hacen que para vosotros y los invitados la sensación que quede tras el día sea inolvidable.
Uno de los puntos más importantes para que una boda sea top top! es la decoración, ésta debe estar cuidada al mínimo y guardar siempre concordancia con la linea cromática y de estilo que se decidiese… Así si la boda es de estilo vintage súper romántica, la decoración, el diseño de los espacios y  material gráfico deben ir de la mano.
A muchas parejas les gusta cada vez más cuidar los pequeños detalles, es por ello que tanto invitaciones como  regalos finales, se  miman especialmente.  Las invitaciones y el resto de elementos gráficos son personalizados y cuentan la propia historia de los novios; los regalos no son algo standart que se compra a cientos, si no hechos con cariño e impregnados del carácter de los novios, pueden ser galletas que guarden ese sabor a día especial, velas con ese mensaje que queréis que los asistentes recuerden, mermelada hecha por vosotros… ESTA BODA MOLA!
ENGLISH_ Is a wedding in which everything revolves around the couple and which pays attention to detail. We want couples who escape to a wedding in use! … do not like it ! if you have different ideas this post is for you! Couples who dare to give their own style, self-confident to the wedding. What you they like yellow or gray? so give this colors the main role on the wedding! Choose for your day a different type of outfit and say to the guests to dress so. Brides wearing shirts, grooms wearing sneakers … you both bringing your friends as “Bridesmaids.” For her makeup, hair, shoes and awesome bouquets. Son trend headflowers matching  with the bouquet (there are endless possibilities escaping the typical roses).
A serendipity wedding requires a special venue, really special! the field in which you played as a kid, a river, a beach, a lake … These places are gonna  give  you and the guests the feeling of a unforgettable day .
One of the most important points in a wedding is the decoration, top top!  it must be delicate to bring  a consistent with the  color and style you decide … So if the wedding is vintage and super romantic, the decoration, design of the spaces and graphic material must match perfect!
Many couples shows love for detail, which is important for the invitations and favors, especially if you wanna show  you care about your guests. Invitations and other graphical elements are customized and shows the history of the couple; favors are not something that you buy as a hundred, they are made with love and imbued with the character of the bride and groom. Some ideas: cookies that taste of special day, candles with that message to remember, homemade jam  … THIS WEDDING ROCKS!